Standartnye i nestandartnye tenty u nas izgotovlenie na KAMAZ pod zakaz.;Спецтехника

, .
KAMAZ 65207-002-87 (S5) 401 .. Daimler OM457LA (-5) ZF16 7 850 000 .
65208 Mersedes-Benz OM 457LA.V/3 ZF 12AS2135 7 450 000 .
65207 Palfinger PHT 20Pi Daimler OM457LA (-5) ZF16 10 700 000 .
HIAB OPTIMA 20S 65207 Daimler OM457LA (-5) AS12Tronic 11 000 000 .
65801 Mersedes-Benz OM 457LA.V/3 ZF 16 10 600 000 .
65207 HYVA HyvaLift 20-57-S TITAN Mersedes-Benz OM 457LA.V/3 ZF 16 10 700 000 .
KAMAZ 65207 VM10L74 Daimler OM457LA (-5) ZF16 14 000 000 .
65207 KANGLIM 2056 Daimler OM457LA (-5) ZF16 9 000 000 .
65117 HTKC HLC-7016L ummins ISB6.75 300 (-5) ZF9 10 200 000 .
- KANGLIM KDC 5600 43118 740.705 - 300 .. 154 15 500 000 .
5814W9 6520 Cummins ISL 400 50 (-5) 8 100 000 .
58149Y 6540 Cummins ISB6.7e5 300 ZF9 8 600 000 .
KAMAZ 65207 -15 Daimler OM457LA (-5) ZF16 12 000 000 .
-55713-5-4 -43118 300 .. -740.705 9- 13 900 000 .
-55729-5B -63501 320 .. -740.715 ZF16 19 000 000 .
6580 VM10L74 Daimler OM457LA (-5) ZF16 11 100 000 .
6580 Daimler OM457LA (-5) ZF16 8 600 000 .
5325-1073-69 ummins ISB6.75 250 (-5) 9AS1310TO 5 250 000 .
HIAB OPTIMA 20S59 65207 Daimler OM457LA (-5) ZF16 9 100 000 .
6580 Palfinger PH 26 Mersedes-Benz OM 457LA.V/3 ZF 16 9 600 000 .
65115 VM10L74M Cummins ISB6.7e5 300 ZF9 7 000 000 .
KAMAZ 65207 KANGLIM KS 1256 GII Daimler OM457LA (-5) ZF16 13 200 000 .
- -KDC 5600 ummins ISB6.75 300 (-5) ZF 9 13 000 000 .
58149Z -6520 E-5 300 .. Cummins ISB6.7e5 300 ZF9 7 300 000 .
65207 Daimler OM457LA (-5) ZF16 10 000 000 .
C-55713-5-3 -43118 300 .. -740.705 9- 13 600 000 .
65207 VM10L74 Daimler OM457LA (-5) ZF16 10 000 000 .
65207 Daimler OM457LA (-5) ZF16 7 650 000 .
KAMAZ 65207 Daimler OM457LA (-5) ZF16 6 500 000 .
6580 PALFINGER PHT 20PI Daimler OM457LA (-5) ZF16 9 800 000 .
65801-3051-68 (5) PALFINGER PH-26 Mersedes-Benz OM 457LA.V/3 ZF 16 10 450 000 .
65206 -120 Daimler OM457LA (-5) ZF16 9 500 000 .
65115 HKTC HLC-7016L ummins ISB6.75 300 (-5) ZF9 9 700 000 .
KAMAZ 65206 -180 Daimler OM457LA (-5) ZF16 13 000 000 .
58146 43118 300 .. KAMAZ 740.705 ZF9 8 500 000 .
-66061-1013-42 5350 280 .. KAMAZ 740,662 ZF9 3 620 000 .
-55713-5-4 43118 (66) KAMAZ 740.705-300 154 11 000 000 .
55729-5-3 43118 740.705 - 300 .. 154 15 400 000 .
6580 Daimler OM457LA (-5) ZF16 9 000 000 .
65207 (S5 ) 401 .. Daimler OM457LA (-5) ZF 16S2220 7 450 000 .
KAMAZ 65207 Daimler OM457LA (-5) ZF16 7 400 000 .
65801 PALFINGER PH-26 Daimler OM457LA (-5) ZF16 11 400 000 .
-65207 PALFINGER EPSILON PALFINGER VELMASH PHT20 Daimler OM457LA (-5) ZF16 11 000 000 .
5325 KANGLIM 1256GII ummins ISB6.75 250 (-5) ZF 6 8 100 000 .
5325 FASSI F85B.0.22 Cummins ISB6.7e5 250 ZF9 5 800 000 .
58147Z -65115 300 .. Cummins ISB6.7e5 300 ZF9 7 050 000 .
-5608-0000010-41 -43253 242 .. ummins ISB6.7e5 245 ZF6 3 990 000 .
-55713-5-1 -43118 300 .. KAMAZ 740.662 9- 12 350 000 .
65115 VM10L74 KAMAZ 740.705-300 154 / ZF 9 8 300 000 .
65115-3052-50 KAMAZ 740.705-300 ZF9 5 450 000 .
65207-1002-87 Daimler OM457LA (-5) ZF16 6 920 000 .
-65207 PALFINGER EPSILON PALFINGER VELMASH PHT20 Daimler OM457LA (-5) ZF16 13 000 000 .
KAMAZ 6580 VM10L74 12 000 000 .
65207 FASSI 245 Daimler OM457LA (-5) ZF16 8 250 000 .
6580 PALFINGER PK 4002 Daimler OM457LA (-5) ZF16 11 000 000 .
6580 PALFINGER Mersedes-Benz OM 457LA.V/3 ZF 16 9 500 000 .
58147Y 6540 Cummins ISB6.7E5 300 (-5) ZF9 8 200 000 .
-55713-5-1 -43118 300 .. KAMAZ 740.705 9- 13 600 000 .
43118-50 VM10L74 KAMAZ 740.705-300 ZF9 7 900 000 .
65115-3094-48 Cummins ISB6.7e5 300 ZF9 6 500 000 .
6520 PALFINGER PH 20 PI KAMAZ 740.735-400 ZF16 9 300 000 .
43118 VM10L74 KAMAZ 740.705-300 ZF9 6 550 000 .
65207 Dongyang SS 1956 Daimler OM457LA (-5) ZF16 8 450 000 .
43118 FASSI 1556 740.705 - 300 .. 154 6 500 000 .
58140Z -6540 Cummins ISB6.7E5 300 (-5) ZF16 8 600 000 .
-55729-1 -6540 300 .. Cummins 6ISBe5 300 ZF9 17 100 000 .
43118-50 VM10L74 KAMAZ 740.705-300 ZF9 8 100 000 .
5325 PALFINGER PK 13501 SLD Cummins ISB6.7e5 250 ZF6 6 500 000 .
-55713-1-1 -65115 300 .. Cummins 6ISBe4 300 ZF9 12 400 000 .
-43118-50 VM10L74 300 .. 740.705 - 300 (-5) ZF9 8 000 000 .
65117 PALFINGER PK 23500 300 .. Cummins 6ISBe 300 (E-5) ZF9 7 900 000 .
65207 FASSI F155.0.22 Daimler OM457LA (-5) ZF16 9 150 000 .
-55713-1-4 -65115 300 .. Cummins ISB6.7 300 ZF9 14 100 000 .
66062-2213-46 0 .
55713-1-3 65115 740.705 - 300 .. 154 13 350 000 .
KAMAZ 43118 300 .. KAMAZ 740.705 -5 ZF9 8 500 000 .
4208-11-13 280 .. KAMAZ-740.622-280 (E-4) ZF9 8 200 000 .
65117 Soosan 736 L2 TOP () 300 .. Cummins 6ISBe 300 (E-5) ZF9 6 950 000 .
-56142-45 KAMAZ-43118 300 .. KAMAZ 740.705-300 ZF9 3 990 000 .
-55713-1 -65115 300 .. Cummins 6ISBe4 300 ZF9 8 350 000 .
43118 Kanglim 1256GII () 300 .. KAMAZ-740. 55 (E-4) 154 / ZF9 9 600 000 .
KC-55713-5B-1 -43118 300 .. -740.705 154 13 100 000 .
65117 Kanglim KS1256 () 300 .. Cummins 6ISBe 300 (E-5) ZF9 8 600 000 .
65115-3094-50 Kanglim 1256GII () 740.705-300 .. -5 ZF9 7 690 000 .
65115-3094-48 Kanglim 1256GII () ISB6.7E5-300 .. -5 ZF9 7 700 000 .
53504 Kanglim 2056 300 .. 740.705-300 (E-5) 154 7 400 000 .
43118 Kanglim 2056 SM () 300 .. KAMAZ-740.705 (E-5) 7 900 000 .
65115-3094-48 KANGLIM KS 2056 Cummins ISB6.7e5 300 ZF9 7 500 000 .
65117 SOOSAN 736LII ummins ISB6.75 300 (-5) ZF9 6 950 000 .
KAMAZ 43118 300 .. KAMAZ 740.662 ZF9 7 300 000 .
4308 Soosan SCS 513 245 .. Cummins 6 ISBe 245 (E-5) ZF6 6 800 000 .
43118 FASSI 195 () 300 .. KAMAZ -740.705-300 (E-5) ZF9 6 000 000 .
69361 -65115 280 .. KAMAZ 740.622-280 154 3 890 000 .
9DA KAMAZ 6540-3911-48 300 .. Cummins ISB6.7 300 (-4) ZF9 8 200 000 .
-66062-2213-46 KAMAZ-43118 300 .. KAMAZ 740.705 -5 ZF9 4 500 000 .
-55713-1 KAMAZ-65115 300 .. Cummins 6ISBe4 300 ZF9 8 250 000 .
43118 FASSI 155 300 .. KAMAZ-740.705-300 (E-5) ZF9 6 350 000 .
4308 PALFINGER PK 10 000 250 .. Cummins 6 ISBe (E-5) ZF6 4 900 000 .
65117 PALFINGER PF 15500 () 300 .. Cummins 6ISBe 300 (E-4) ZF9 4 790 000 .
58149Z KAMAZ-6520 E-2 (2016 .) 320 .. KAMAZ 740.51 ZF16 3 740 000 .
-427-72 () -53605 300 .. Cummins ISB6.7e4 300 (-4) ZF9 6 400 000 .
-427-80 () -65115 300 .. Cummins ISB6.7e4 300 (-4) ZF9 4 090 000 .
-66052-62 -65115 300 .. Cummins ISB6.7e4 300 ZF9 4 050 000 .
65117 FASSI F155 () 300 .. Cummins 6ISBe 300 (E-5) ZF9 6 400 000 .
43118 PALFINGER PF 15500 () 300 .. KAMAZ-740. 705 (E-5) ZF9 5 680 000 .
-427-80 () -65115 300 .. Cummins ISB6.7e4 300 (-4) - 154 4 190 000 .
65117 PALFINGER PK 15500 300 .. Cummins 6ISBe 300 (E-5) ZF9 6 440 000 .
69365 -6520 300 .. Cummins ISB6.7 300 (-5) ZF9 5 900 000 .
58147Z -65115 -2 (2016 .) 260 .. KAMAZ 740.30 (-2) 154 3 190 000 .
-4701-01 () -65115 Cummins ISB6.7 300 (-4) - 154 3 890 000 .
43118 PK 23500 300 .. KAMAZ-740.705 (E - 5) ZF9 7 600 000 .
-4605 () -53605 280 .. KAMAZ-740.62-280 ZF9 3 610 000 .
-4709-01 () -65115 300 .. Cummins ISB6.7 300 (-4) 154 4 140 000 .
c -4503 () -43253 210 .. Cummins 6ISBe210 (E-4) ZF6 2 890 000 .
c -4451-04 () -43255 242 .. Cummins ISB6.7e4 245 (E-4) ZF6 2 715 000 .
Palfinger ST 15 65115-773081-19 (2016 .) 300 .. Cummins ISB6.7 300 (-4) 154 4 040 000 .
Palfinger ST 20 65115-773081-19 (2016 .) 300 .. Cummins ISB6.7 300 (-4) 154 4 110 000 .
Palfinger ST 20 6520 (2016 .) 400 .. KAMAZ-740.632-400 (-4) ZF16 4 740 000 .
c -44108 () -43255 210 .. Cummins 6ISBe210 (E-4) ZF6 3 410 000 .
KROMANN Lift M14S 65115 (2016 .) 300 .. Cummins ISB6.7 300 (-4) 154 5 350 000 .
-45717-3 43118 (66) 7 250 000 .
-4501 () -43253 210 .. Cummins 6ISBe210 ZF6 2 540 000 .
c -4705 () -65115 Cummins ISB6.7 300 - 154 3 990 000 .
-44101 () -43255 210 .. Cummins 6ISBe210 ZF6 2 540 000 .
4308 Soosan 334 () 245 .. Cummins 6 ISBe 245 (E-5) ZF6 5 090 000 .
-449-19 () -43253 245 .. Cummins ISB6.7 (E-4) , 3 042 600 .
65115 FASSI F95A.0.22 Cummins ISB6.7e5 300 ZF9 7 000 000 .
43118 -320 KAMAZ 740.705-300 ZF9 6 450 000 .
43118 DongYang ( ) SS 2037 KAMAZ 740.705-300 ZF9 6 800 000 .
65115 -150 Cummins ISB6.7e5 300 ZF9 6 600 000 .
43118 INMAN IT-150 KAMAZ 740.705-300 154 6 300 000 .
65201 INMAN IT-180 KAMAZ 740.735-400 ZF16 7 900 000 .
43118 KANGLIM 1256G II KAMAZ 740.705-300 ZF9 7 550 000 .
65116 KANGLIM 1256 GII Cummins ISB6.7e5 300 ZF9 6 300 000 .
53504 KANGLIM 1256 GII KAMAZ 740.705-300 154 / ZF 9 6 100 000 .
-449-05 () -53605-3950-23(4) 300 .. Cummins ISB6.7 (-4) , 10- 9- 3 624 800 .
65201 PALFINGER PK 15500 KAMAZ 740.735-400 ZF16 7 270 000 .
65117 Cummins ISB6.7e5 300 ZF9 6 300 000 .
58149Y 6540 7 ummins ISB6.75 300 (-5) ZF9 5 300 000 .
65207 Daimler OM457LA (-5) ZF16 8 000 000 .
5325 Cummins ISB6.7e5 250 ZF9 6 150 000 .
43253 Cummins ISB6.7e5 250 ZF9 4 700 000 .
43118 KAMAZ 740.705-300 ZF9 4 700 000 .
43118 KAMAZ 740.705-300 154 / ZF 9 4 400 000 .
43502 Cummins ISB6.7e5 300 ZF9 4 500 000 .
65115 Cummins ISB6.7e5 300 ZF9 10 000 000 .
65115 Cummins ISB6.7e5 300 ZF9 6 500 000 .
- -77.3 43253 5 200 000 .
6520-3072-53 8560-13-04 400 .. KAMAZ-740.73-400 7 300 000 .
65115-3094-48 KAMAZ 740.705-300 ZF9 5 650 000 .
43253 ummins ISB6.75 300 (-5) ZF9 4 050 000 .
65207 Mersedes-Benz OM 457LA.V/3 ZF 16 7 100 000 .
65115 KAMAZ 740.705-300 ZF9 6 000 000 .
KAMAZ 65207 401 .. OM457LA (-5) ZF16 8 500 000 .
4308 ummins ISB6.75 250 (-5) ZF6 3 700 000 .
5325 245 .. Cummins ISB6.7E5250 (-5) ZF6 5 000 000 .
4308 Cummins ISB6.7e5 245 ZF6 3 900 000 .
43118 KAMAZ 740.705-300 154 / ZF 9 4 050 000 .
65207 Daimler OM457LA (-5) 6 500 000 .
4308 zanotti uno 80 ummins ISB6.75 250 (-5) 5 250 000 .
65115 PALFINGER PH T15 PI Cummins ISB6.7e5 300 ZF9 6 650 000 .
43118 INMAN IT-150 KAMAZ 740.705 154 6 150 000 .
KROMANN ML 16 65115 5 500 000 .
KC-55713-1B -65115 300 .. Cummins ISB6.7 300 (-4) ZF9 8 250 000 .
-55713-1-1 -65115 300 .. Cummins ISB67e4 300 ZF9 7 700 000 .
KC-55713-5B -43118 300 .. -740.662 9- 8 450 000 .
-55713-5 -43118 300 .. -740.705 9- 7 600 000 .
-55713-5B-4 -43118 300 .. -740.662 9- 14 000 000 .
-45717-3 -43118-50 (66) KAMAZ 740.705- 300 -5 154 8 300 000 .
-55713-5 43118 KAMAZ 740.705-300 ZF9 12 500 000 .
-55729-1B -6540 300 .. Cummins ISB6.7 300 ZF9 17 100 000 .
-65713-1 65201-43 (84) 16 280 000 .
55721-1 ummins ISB6.75 300 (-5) ZF9 19 300 000 .
-65719-3 NEW -63501 (88) KAMAZ-740.715 -320 .. ZF16 14 650 000 .


2012 - 2022